Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2016-2017
 • Andreas Deck, Kungsör (ordförande)
 • Marcus Hallgren, Köping
 • Johan Hallberg, Kolsva
 • Karin Wessén, Kolsva
 • Yngve Klein, Köping
 • Benny Berglöw, Eskilstuna
Suppleanter
 • Mikael Milovanovic, Köping
 • Therese Axelsson, Köping
Revisor
 • Jimmy Nybom, Grant Thornton, Västerås
Valberedning
 • Hans-Olof Sjölund, Köping (sammankallande)
 • Karl-Erik Larsson, Köping
 • Kersti Bergvik, Kolsva